Formy wsparcia akademickiego Formy wsparcia akademickiego

Spotkania akademickie
Warsztaty tematyczne
Kółka olimpijskie
Kursy e-learningowe
Opieka mentorska

 

Spotkania akademickie są formą wsparcia realizowaną przez uczelnię i dającą uczniom uzdolnionym możliwość kontaktu ze środowiskiem uczelni oraz najnowszymi trendami w rozwoju nauki. Pojedyncze spotkanie akademickie składa się z wykładu, warsztatów oraz innych zajęć o charakterze praktycznym.

 

Spotkania, które już się odbyły:

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.