Konkurs uczniowskich projektów badawczych w roku szkolnym 2017/2018 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konkurs uczniowskich projektów badawczych w roku szkolnym 2017/2018

Konkurs uczniowskich projektów badawczych stanowi etap kwalifikacyjny do realizacji interdyscyplinarnych warsztatów projektowych, nazywanych w projekcie warsztatami tematycznymi, dla grup uczniów szczególnie uzdolnionych objętych wsparciem Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych uczniowskich zespołowych projektów badawczych, które zostaną zrealizowane na Politechnice Gdańskiej pod opieką kadry akademickiej, oraz przygotowanie realizujących je zespołów uczniów do udziału w prestiżowych zawodach o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, wskazanych przez uczniów.

 

Konkurs realizowany jest w dwóch obszarach tematycznych, obejmujących następujące dziedziny wspierane w ramach projektu:

  1. matematyka, fizyka i informatyka,
  2. biologia i chemia.

Przygotowane projekty badawcze w danym obszarze powinny mieć charakter interdyscyplinarny, czyli wykorzystywać wiedzę, umiejętności i narzędzia ze wskazanych dziedzin. Na konkurs należy zgłaszać tylko oryginalne tematy badawcze.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Przygotowane wnioski projektowe (formularz wniosku dostępny tutaj) należy przesłać zgodnie z podanym niżej harmonogramem na adres zdolnizpomorza@pg.edu.pl

HARMONOGRAM

marzec 2018 r.

ogłoszenie konkursu

do 06.05.2018 r. (włącznie)

nabór wniosków projektowych

do 15.05.2018 r. (włącznie)

ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach warsztatów tematycznych

16.05 - 16.06.2018 r.

faza przygotowań

wrzesień 2018 r.

warsztaty tematyczne na Politechnice Gdańskiej

Harmonogram konkursu i warsztatów tematycznych dostępny jest tutaj.