Poniższe informacje dotyczą naboru w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja na „Kółko olimpijskie z matematyki” odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania tutaj) pocztą elektroniczną na adres zdolnizpomorza@pg.edu.pl.

Wniosek należy przesłać do dnia 20 lutego 2017 r.

W zajęciach kółka może uczestniczyć od 5 do 15 osób.

Informacja o wynikach rekrutacji, tj. zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu ucznia do uczestnictwa w zajęciach „Kółka olimpijskiego z matematyki” rozesłana zostanie wszystkim kandydatom drogą elektroniczną do dnia 24 lutego 2017 r.

Zajęcia „Kółka olimpijskiego z matematyki” odbywać się będą w kolejne soboty w godz. 10.15-12.30 (3 godziny lekcyjne).

Planowany termin pierwszych zajęć: 4 marca 2017 r.

Szczegółowa tematyka i harmonogram spotkań podane zostaną na pierwszych zajęciach.

„Kółko olimpijskie z matematyki” prowadzone będzie przez mgr Andrzeja Daszke, nauczyciela akademickiego matematyki od wielu lat prowadzącego kółka matematyczne, którego uczniowie odnieśli już wiele sukcesów w konkursach matematycznych.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Dokumenty do pobrania: