Poniższe informacje dotyczą naboru w roku szkolnym 2017/2018

Od roku szkolnego 2017/2018 rekrutacja uzupełniająca na „Kółko olimpijskie z matematyki” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania tutaj) pocztą elektroniczną na adres zdolnizpomorza@pg.edu.pl.

Wniosek należy przesłać przed rozpoczęciem cyklu zajęć w danym roku szkolnym.

W zajęciach kółka może uczestniczyć od 5 do 15 osób.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

„Kółko olimpijskie z matematyki” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych prowadzone jest przez mgr Andrzeja Daszke, nauczyciela akademickiego matematyki od wielu lat prowadzącego kółka matematyczne, którego uczniowie odnieśli już wiele sukcesów w konkursach matematycznych.

Dokumenty do pobrania: