Politechnika Gdańska, w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, powołała cztery ogólnouczelniane, interdyscyplinarne centra badawcze: Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, Centrum Technologii WodorowychCentrum Energetyki Jądrowej oraz Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności. 

Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej

Centrum Technologii Wodorowych

CEJ

Centrum Energetyki Jądrowej

Głuptak

Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności