Centra Badawczo-Wdrożeniowe na Politechnice Gdańskiej to ogólnouczelniane, interdyscyplinarne centra badawcze. Celem tych centrów jest koordynacja prac badawczych, projektowych i eksperckich na rzecz zagadnień z 4 obszarów: energetyki jądrowej, morskiej energetyki wiatrowej, technologii wodorowych oraz technologii bezpieczeństwa i obronności we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej

Centrum Technologii Wodorowych

CEJ

Centrum Energetyki Jądrowej

Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności