Nowe centra badawcze łączą umiejętności i doświadczenia naukowców z różnych wydziałów, co z kolei ma się przełożyć na nowoczesne, innowacyjne rozwiązania w obszarach: biotechnologii, bioinżynierii, technologii proekologicznych, technologii cyfrowych oraz przy wytwarzaniu nowoczesnych materiałów o zastosowaniu w przemyśle i medycynie.

Poprzez utworzenie centrów, Politechnika Gdańska będzie mogła w jeszcze większym stopniu stawiać nacisk na rozwój w najbardziej obiecujących kierunkach badań naukowych, a także wdrażać innowacyjne, nowoczesne rozwiązania w zakresie: zdrowia, bezpieczeństwa, technologii cyfrowych, ochrony klimatu, pozyskiwania i konwersji energii, mobilności, żywności oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. 

Centrum Technologii Cyfrowych

Centrum BioTechMed

Centrum EkoTech

Centrum Materiałów Przyszłości