Wskaźniki obowiązkowe

Wskaźnik 1: Odsetek artykułów naukowych w górnym decylu (U oraz P) - wg wskazanej bazy
Wskaźnik 2: Znormalizowany wskaźnik cytowań (U oraz P) - wg wskazanej bazy
Wskaźnik 3: Odsetek artykułów naukowych we współpracy międzynarodowej (P) - wg wskazanej bazy
Wskaźnik 4: Monografie naukowe w prestiżowych wydawnictwach (P)
Wskaźnik 5: Granty międzynarodowe (P)
Wskaźnik 6: Otwartość polityki kadrowej (U)
Wskaźnik 7: Relacja liczby studentów do liczby nauczycieli akademickich (U) 

Wskaźniki fakultatywne

Wskaźnik 1: Znormalizowany wskaźnik cytowań dla artykułów naukowych we współpracy międzynarodowej (P) - wg wskazanej bazy
Wskaźnik 4: Umiędzynarodowienie kadry (U)
Wskaźnik 5: Odsetek stopni doktora nadanych cudzoziemcom (U oraz P) 
Wskaźnik 6: Umiędzynarodowienie doktorantów (U)
Wskaźnik 9: Liczba wynalazków opatentowanych za granicą (U)
Wskaźnik 10: Liczba wdrożeń (U) 
Wskaźnik 11: Przychody komercjalizacji (U)
Wskaźnik 12: Akredytacje zagraniczne (U) 

Wskaźniki uczelni

Wskaźnik 1: Liczba wspartych mobilnych naukowców, w szczególności młodych naukowców 
Wskaźnik 2: Udział systemów informatycznych uczelni dostępnych w języku angielskich