Aktualności | Politechnika Gdańska

Aktualności

 • napis Plutonium i Technetium na kolorowym tle

  2021-02-22

  Prawie 1 mln zł. dla mentorów i na rozwój studenckich kół naukowych

  W pierwszym naborze do dwóch programów Plutonium i Technetium, realizowanych w ramach zadań programu IDUB, prawie milion złotych zostanie przeznaczonych na wspieranie aktywności mentorów opiekujących się szczególnie uzdolnionymi studentami oraz dofinansowanie badań prowadzonych przez naukowe koła studenckie.   Program Technetium wspiera aktywność mentorów – nauczycieli...

 • Fot. Paulina Staniszewska/WFTiMS PG 

  2021-02-17

  Matematyka dla neurobiologii - badania w Instytucie Matematyki Stosowanej

  Dr inż. Justyna Signerska-Rynkowska z Zakładu Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki prowadzi badania w neurobiologii matematycznej, realizowane m.in. w ramach grantu NCN SONATA „Wyzwania dynamiki niskowymiarowej w hybrydowych modelach neuronów” uzyskanego w maju 2020. Celem projektu jest zastosowanie i rozszerzenie wyników z niskowymiarowych układów dynamicznych w analizie...

 • Różowa grafika z białym napisem Actinium

  2021-02-12

  Nabór wniosków w konkursie Actinium już w marcu

  Dzięki programowi Actinium studenci, którzy w semestrze letnim rozpoczynają studia II stopnia na PG, mogą otrzymać stypendia w wysokości 1000 zł, wypłacane przez 10 miesięcy. Warunkiem są wysokie wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym i wybitne dokonania na poprzednim etapie edukacyjnym. Program Actinium Supporting Most Talented Candidates stanowi element realizacji zadań programu...

 • prof. Joanna Janczewska

  2021-02-10

  Najmłodszy profesor tytularny w Instytucie Matematyki Stosowanej

  Dr hab. inż. Joanna Janczewska z Wydziału Fizyki Teoretycznej i Matematyki Stosowanej została najmłodszym profesorem tytularnym na Wydziale.    Prof. Joanna Janczewska jest absolwentką Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego (1999), obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Matematyki Stosowanej i kierownik Zakładu Układów Dynamicznych na Wydziale Fizyki...