Członkowie ISEB w Sali Senatu. Od lewej: Sławomir Smoleń, Marc Zolver, Francisco José Mora Más, Mika Hannula, Eugenijus Valatka (brakuje Roberto Zanino, który dołączył wieczorem 2 grudnia). Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
Członkowie ISEB w Sali Senatu. Od lewej: Sławomir Smoleń, Marc Zolver, Francisco José Mora Más, Mika Hannula, Eugenijus Valatka (na zdjęciu brak Roberto Zanino). Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

Międzynarodowa Rada Efektywności Naukowej 

Międzynarodowa Rady Efektywności Naukowej (International Scientific Effectiveness Board -  ISEB) została powołana w celu  podniesienia jakości zarządzania uczelnią, a także w celu wsparcia przy wyznaczaniu kierunku projakościowych zmian organizacyjnych. Działania Rady  wpisują się w silniejsze uwzględnienie w zarządzaniu uczelnią perspektywy zewnętrznej zgodnie z założeniem wniosku IDUB. Zadaniem Rady jest także ocena działalności zespołów naukowych i efektywności wydatkowania środków finansowych IDUB.

Członkowie 

Międzynarodowa Rada Efektywności Naukowej składa się z ekspertów  – specjalistów w zakresie priorytetowych obszarów badawczych

W skład rady wchodzą:

Pełnił wiele funkcji kierowniczych w UPV, między innymi był prorektorem ds. wymiany międzynarodowej, prorektorem ds. koordynacji ekonomicznej i planowania oraz prorektorem ds. planowania i innowacji oraz rektorem Universitat Politècnica de Valencia w latach 2017- 2020. Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Hiszpańskich oraz  Hiszpańskiego Stowarzyszenia Parków Naukowo-Technologicznych, przewodniczący sieci przedsiębiorczości "RedEmprendia".

  • Mika Hannula (wice-rektor ds. partnerstw i zaangażowania strategicznego, University of Turku, Finlandia)

Przewodniczący Rady, Akademiccy Inżynierowie i Architekci w Finlandii TEK. Ekspert w zakresie zarządzania ogólnego i zarządzania zmianą, współpracy między przemysłem a uczelniami, środowisk edukacyjnych, planowania strategicznego, szkolnictwa wyższego, ICT i przedsiębiorczości. 

Kierownik Instytutu i Laboratorium Inżynierii Energetycznej. Koordynator wydziałowy ds. współpracy międzynarodowej. Prof. Smoleń jest laureatem Medalu za zasługi dla Politechniki Gdańskiej oraz  Złotej odznaki Wydziału Mechanicznego (aktualnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa) za wspieranie działań związanych z rozwojem i promocją Wydziału za granicą.

Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Litewskich oraz Santaka Integrated Centre (Valley) of Science, Studies and Business; członek Zarządu Litewskiego Radia i Telewizji, Rady Edukacji Litwy, Rady Naukowej Litewskiego Instytutu Energetycznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Elektrochemii (ISE).

  • Roberto Zanino (pełnomocnik rektora ds. programów doktoranckich i międzynarodowych sieci uczelni, Politecnico di Torino, Włochy)

Członek zarządu stowarzyszenia CESAER oraz Komitetu Sterującego organizacji UNITE! European University Alliance. Wiceprezes włoskiego konsorcjum uniwersyteckiego na rzecz technologii jądrowych (CIRTEN) oraz członek Komitetu Naukowo-Technicznego EURATOM. Starszy członek Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE). Jest również członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Jądrowego (ANS), oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Elektryków. Inżynierów Mechanicznych (ASME) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Energii Słonecznej (ISES). W ASME pełni funkcję członka podkomisji VV30, zajmującej się zagadnieniami weryfikacji i walidacji w zastosowaniach jądrowych.

  • Marc Zolver (dziekan ds. międzynarodowych i partnerstwa, dyrektor ds. międzynarodowych i partnerstwa dla CentraleSupélec, CentraleSupélec / Université Paris-Saclay, Francja)

Członek-założyciel Université Paris-Saclay w momencie połączenia Ecole Centrale Paris i Supélec został wiceprezesem ds. międzynarodowych w CentraleSupélec, obecnie placówce składowej Université Paris-Saclay. Członek zarządu stowarzyszenia CESAER.

I spotkanie ISEB        II spotkanie ISEB