Opieka mentorska realizowana jest w formie pracy indywidualnej ucznia wybitnego z opiekunem - mentorem. Realizacja współpracy odbywa się na podstawie indywidualnego programu rozwoju ucznia opracowywanego przez mentora we współpracy z uczniem. Mentorem ucznia może zostać ekspert w danej dziedzinie nauki.