"Kółka olimpijskie" prowadzone w ramach zajęć pozalekcyjnych akademickich umożliwiają zainteresowanym uczniom przygotowanie się do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w tym również na poziomie międzynarodowym. Zadania w tych konkursach są bardzo wymagające i specyficzne, wiążą się z potrzebą łączenia wiedzy z różnych dziedzin danej nauki. Jednym z celów prowadzonych zajęć będzie wykształcenie w uczniach umiejętności tworzenia strategii rozwiązywania zadań nietypowych  i nieszablonowych. Zajęcia prowadzone są przez ekspertów w danej dziedzinie, posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć z uczniami.

Politechnika Gdańska prowadzi zajęcia akademickie (olimpijskie) w ramach następujących przedmiotów: