POWER 3.4 | Politechnika Gdańska

Treść strony

POWER 3.4

loga i informacje o projekcie POWER 3.4
Bezpłatne szkolenia dla młodej kadry PG
  • Advanced Academic English
  • Elementy prawa autorskiego
  • Sztuka autoprezentacji
  • Wykorzystanie menadżera bibliografii Mendeley
  • Prezentacje i wystąpienia publiczne w języku angielskim
  • Innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych
  • Tworzenie zasobów edukacyjnych na platformie eNauczanie
  • Wyszukiwanie, przetwarzanie i analiza informacji naukowej w specjalistycznych bazach danych

to tylko niektóre szkolenia, które będą realizowane w ramach projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”, który został uruchomiony w marcu 2018 r. w ramach Programu POWER. Wartość Projektu wynosi 145 799, 87 zł natomiast  dofinansowanie Projektu z 4E wynosi 141 425, 87 zł.

Projekt realizowany jest z działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, dzięki współpracy Biblioteki PG, Centrum Usług Informatycznych, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz Centrum Języków Obcych. W ramach projektu odbędzie się siedemnaście bezpłatnych szkoleń dla młodej kadry dydaktycznej i dydaktyczno-naukowej, które mają na celu podniesienie kompetencji informacyjnych, informatycznych, językowych oraz tzw. soft-skills.

Część szkoleń odbędzie się w kilku edycjach, aby jak największa grupa uczestników miała możliwość wzięcia w nich udziału. Zdobyte dzięki szkoleniom umiejętności i kompetencje będą miały odzwierciedlenie w praktyce prowadzenia zajęć przez kadrę Politechniki Gdańskiej, co wpłynie przede wszystkim na podniesienie jakości kształcenia.

Projekt będzie realizowany od marca 2018 r. do października 2019 r. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione na PG, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35. roku życia i jednocześnie posiadają stopień naukowy doktora lub odbywają studia III stopnia.

Archiwum szkoleń

Zespół