Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Agile Management – Zarządzanie zwinne

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Analiza procesów biznesowych w projektach IT

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Doradztwo podatkowe i podatki

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Energetyka jądrowa

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Inżynieria danych – Data Science

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Inżynieria ropy i gazu (Oil and Gas Engineering)

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa)

Kadry i płace

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Kadry i płace - poziom II

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Lean Six Sigma Black Belt

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Logistyka w praktyce

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Matematyka dla nauczycieli

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Menedżer HR

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Menedżer IT

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Menedżer sprzedaży

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE 2 i IWE 3

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Mechaniczny)

Morska energetyka wiatrowa

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa)

Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Prawno-menedżerskie

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Programowanie i bazy danych

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Rachunkowość i finanse

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM), edycja XXXI

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa)

Wycena nieruchomości

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zamówienia publiczne

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie eventami

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie kreatywnością

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie podmiotem leczniczym

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie projektami

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie projektami budowlanymi

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Zarządzanie ryzykiem i niezawodnością

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie samorządem terytorialnym

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie w kulturze

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydział Zarządzania i Ekonomii