Zapraszamy do zapoznania z wykazem wymaganych dokumentów podczas rekrutacji na studia I stopnia

Kandydaci posiadający polskie obywatelstwo
Kandydaci będący obywatelami innych państw (w tym posiadacze Karty Polaka)