Studia I stopnia | Politechnika Gdańska

Studia I stopnia

Studenci przy budynku

Od studiów I stopnia (zwanych studiami inżynierskimi lub licencjackimi) rozpoczyna się przygoda z edukacją na politechnice – to pierwsze studia, jakie można rozpocząć po zdaniu matury. Takie studia trwają na Politechnice Gdańskiej trzy lata – 6 semestrów (licencjackie) i 3,5 roku (inżynierskie). Ukończenie ich daje możliwość dalszego studiowania na studiach II stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu magistra inżyniera lub magistra.

Zasady rekrutacji

Terminarz rekrutacji

Wymagane dokumenty