Studia I stopnia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Studia I stopnia

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi rekrutacji na studia I stopnia

Kandydaci posiadający polskie obywatelstwo

Kandydaci będący obywatelami innych państw (w tym posiadacze Karty Polaka)