Gdańsk Tech Startup School (czyli GTS2) jest projektem realizowanym przez Centrum Transferu Technologii, którego celem jest inicjowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, w szczególności bazującej na wynikach badań prowadzonych na Politechnice Gdańskiej.

Jednym z działań GTS2 jest realizacja programu Uczelni Badawczej pn. Molybdenum Startup School.
 

Podsumowaniem zakończonych cykli szkoleniowych programów Startup School One  oraz Startup School Two są wydarzenia Demo Day, podczas których zespoły startupowe (absolwenci wspomnianych programów) publicznie prezentują swoje projekty w formie krótkich pitchingów, adresowanych do potencjalnych inwestorów.
Zapraszamy na kolejną edycję Demo Day!

Demo Days GTS2