Studia II stopnia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Studia II stopnia

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi rekrutacji na studia II stopnia

Kandydaci posiadający polskie obywatelstwo

Kandydaci będący obywatelami innych państw (w tym posiadacze Karty Polaka)