Regulaminy obowiązujące w Bibliotece Uczelnianej Politechniki Gdańskiej

 

Cenniki obowiązujące w Bibliotece Uczelnianej Politechniki Gdańskiej

  • ​Cennik usług i opłat bibliotecznych [wejście]

Konto do wpłat za nieterminowy zwrot książek oraz kaucji

Numer konta 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569
Odbiorca Biblioteka Główna PG
Tytuł przelewu - opłata za nieterminowy zwrot książek, imię i nazwisko czytelnika
- kaucja za wypożyczenia, imię i nazwisko czytelnika
Ważne Prosimy o przesłanie wygenerowanego przez bank potwierdzenia przelewu na adres: czytelnia.bpg@pg.edu.pl


Prosimy zwrócić wszystkie książki przed dokonaniem przelewu tytułem "opłata za nieterminowy zwrot książek". W szczególnych przypadkach,
możliwa jest prolongata terminu zwrotu za pośrednictwem bibliotekarza. W razie wątpliwości co do wysokości naliczonej kwoty, prosimy
o kontakt z Biblioteką +48 58 347 15 00 lub czytelnia.bpg@pg.edu.pl.