Emeritus Professor and Honorary Emeritus Professor titles | Gdańsk University of Technology

Page content

Emeritus Professor and Honorary Emeritus Professor titles

Honorary Emeritus Professor


Honorary Emeritus Professor title awarded in 2021

prof. Wojciech Sobczak (WETI)

prof. Romuald Szymkiewicz (WILiŚ)

prof. Włodzimierz Przybylski (WIMiO)

Honorary Emeritus Professor title awarded in 2019

prof. Andrzej Baranowski (WA)

Honorary Emeritus Professor title awarded in 2018

prof. Leon Swędrowski (WEiA)
prof. Bohdan Zadroga (WILiŚ, WOiO)

Honorary Emeritus Professor title awarded in 2017

prof. Janusz Rachoń (WCh)

Honorary Emeritus Professor title awarded in 2015

prof. Wiesław Anders (WA)
prof. Jan F. Biernat (WCh)
prof. Marian Cichy (WM)
prof. Zbigniew Cywiński (WILiŚ)
prof. Marianna Daszkowska (WZiE)
prof. Eugeniusz Dembicki (WILiŚ)
† prof. Bronisław Drozdowski (WCh)
prof. Jan Godlewski (WFTiMS)
prof. Krzysztof Grabowski (WETI)
† prof. Wiesław Gruszkowski (WA)
prof. Lech Kobyliński (WOiO)
prof. Mieczysław Kochanowski (WA)
prof. Aleksander Kołodziejczyk (WCh)
prof. Piotr Kowalik (WILiŚ)
prof. Bohdan Kozerski (WILiŚ)
† prof. Ryszard Krystek (WILiŚ)
prof. Jacek Marecki (WEiA)
† prof. Bolesław Mazurkiewicz (WILiŚ)
prof. Andrzej Osiecki (WM)
prof. Przemysław Pazdro (WEiA)
prof. Zdzisław Sikorski (WCh)
prof. Zbigniew Szczerba (WEiA)
prof. Czesław Szmytkowski (WFTiMS)
† prof. Kazimierz Wysiatycki (WILiŚ)
† prof. Marian Zientalski (WETI)
† prof. Jerzy Ziółko (WILiŚ)
prof. Włodzimierz Zwierzykowski (WCh)

Emeritus Professor


Emeritus Professor title awarded in 2022

prof. Michał Topolnicki (WILiŚ)

Emeritus Professor title awarded in 2021

prof. Wojciech Bartoszek (WFTiMS)
prof. Franciszek Bławat (WZiE)
prof. Zygfryd Domachowski (WIMiO)
prof. Czesław Dymarski (WIMiO)
prof. Jerzy Girtler (WIMiO)
prof. Grażyna Grelowska (WIMiO)
prof. Jan Hupka (WCh)
prof. Helena Janik (WCh)
prof. Zbigniew Krzemiński (WEIA)
prof. Tomasz Parteka (WA)
prof. Romuald Szymkiewicz (WILiŚ)

Emeritus Professor title awarded in 2020

prof. Janusz Górski (WETI)
prof. Tadeusz Połoński (WCh)
prof. Andrzej Stepnowski (WETI)

Emeritus Professor title awarded in 2019

prof. Ewa Hermanowicz (WETI)
prof. Marian Kamiński (WCh)
prof. Witold Malina (WETI)

Emeritus Professor title awarded in 2018

prof. Ryszard Andruszkiewicz (WCh)
prof. Barbara Becker (WCh)
prof. Marek Biziuk (WCh)
prof. Witold Lewandowski (WCh)
prof. Zygmunt Paszota (WOiO)
prof. Tadeusz Stolarski (WM)
prof. Ziemowit Suligowski (WILiŚ)
prof. Jan Szantyr (WM)
prof. Ludmiła Zawadzka (WZiE)

Emeritus Professor title awarded in 2017

prof. Renata Kalicka (WETI)
prof. Władysław Koc (WILiŚ)
prof. Jerzy Pikies (WCh)
prof. Waldemar Wardencki (WCh)
prof. Bogdan Zygmunt (WCh)

Emeritus Professor title awarded in 2016

prof. Kazimierz Gwizdała (WILiŚ)
prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko (WCh)
prof. Alicja Konczakowska (WETI)

Emeritus Professor title awarded in 2015

prof. Maria Bocheńska (WCh)
prof. Wacław Grzybkowski (WCh)
prof. Sergey Leble (WFTiMS)
prof. Maria Sadowska (WCh)
prof. Mariusz Zubek (WFTiMS)

Emeritus Professor title awarded in 2014

prof. Adolf Balas (WCh)
prof. Stefan Bednarczyk (WBWiIŚ)
prof. Swietlana Białłozór (WCh)
prof. Bożysław Bogdaniuk (WILiŚ)
† prof. Edward Borowski (WCh)
prof. Andrzej Chimiak (WCh)
prof. Ireneusz Durlik (WZiE)
prof. Yury Glazunow (WFTiMS)
† prof. Tadeusz Godycki-Ćwirko (WILiŚ)
prof. Jan Góra (WA)
prof. Andrzej Grono (WEiA)
prof. Jerzy Hryńczuk (WEiA)
† prof. Tadeusz Jankowski (WFTiMS)
prof. Aniela Kita (WA)
† prof. Janusz Kolenda (WOiO)
† prof. Zdzisław Kowalczyk (WILiŚ) 
† prof. Zofia Libuś (WCh)
prof. Krystyna Mędrzycka (WCh)
prof. Franciszek Milkiewicz (WEiA)
prof. Leon Murawski (WFTiMS)
prof. Antoni Neyman (WM)
prof. Krystyna Olańczuk-Neyman (WILiŚ)
prof. Michał Polowczyk (WETI)
prof. Wiesław Pudlik (WM)
† prof. Romuald Puzyrewski (WM)
prof. Halina Różańska (WZiE)
prof. Dominik Rutkowski (WETI)
prof. Jerzy Sawicki (WEiA)
prof. Jan Sikora (WM)
† prof. Adam Skrzypek (WZiE)
prof. Wojciech Sobczak (WETI)
prof. Ludwik Spiralski (WETI)
prof. Maria Stawicka-Wałkowska (WA)
prof. Wiesław Subotowicz (WILiŚ)
† prof. Józef Synowiecki (WCh)
† prof. Leopold Taraszkiewicz (WA)
prof. Andrzej Tubielewicz (WZiE)
† prof. Irmina Uruska (WCh)
prof. Zbigniew Walczyk (WOiO)
prof. Wiesław Wojnowski (WCh)
prof. Andrzej Wolny (WEiA)
prof. Romuald Zielonko (WETI)
† prof. Adam Żurowski (WBWiIL)