Relacja ze stażu zagranicznego Americium dr inż. Małgorzaty Szopińskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-10

Relacja ze stażu zagranicznego Americium dr inż. Małgorzaty Szopińskiej

M.Szopińska
Beneficjentka Programu dr inż. Małgorzata Szopińska podczas realizacji badań naukowych.
Pani dr inż. Małgorzata Szopińska przebywa obecnie na Uniwersytecie w Lund (Szwecja) w ramach stażu z programu Americium International Career. Staż trwa od 02.10.2023 r. do 29.09.2024 r. 

Uniwersytet w Lund wielokrotnie znalazł się pośród 100 najlepszych uczelni na świecie: 95. miejsce w QS Rankings 2023; 95. miejsce w rankingu U.S. News Best Global Universities Rankings 2022; 119. miejsce w rankingu The World University Rankings 2023; miejsce 151–200 w rankingu szanghajskim Academic Ranking of World University. Miejsce to od dawna cieszy się reputacją słynącą z przełomowych badań światowej klasy. Stosunkowo niedawno, bo w 2023 r Anne L'Huillier (profesor fizyki atomowej) -francuska uczona pracująca na tymże Uniwersytecie została laureatką nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Takie wyróżnienie potwierdza tylko, że miejsce to jest bardzo sprzyjającą przestrzenią do realizacji marzeń naukowych. 
Nieodłącznym elementem dnia codziennego na Uniwersytecie w Lund jest FIKA. Fika to czas spotkań przy kawie/herbacie, gdzie jest przestrzeń na wymianę doświadczeń, informacji oraz nawiązanie dobrych relacji partnerskich w zespole i między zespołami. Taka przestrzeń sprzyja interdyscyplinarności badań oraz zwyczajnie poprawia jakość codziennej współpracy.

Tak opisuje swój wyjazd dr inż. Małgorzata Szopińska:

"Czas podczas stażu zagranicznego wykorzystuje nie tylko na realizację badań naukowych, ale również na poszerzanie współpracy między zespołem naukowców w Lund (Michael Cimbritz, Åsa Davidsson, Per Falås), a zespołem naukowców z Centrum Naukowego EkoTech. W październiku 2023 r. w Lund odbyło się spotkanie konsorcjum flagowego projektu LIMIT (Innowacyjne technologie usuwania poli- i per- fluorowanych związków organicznych (PFAS) oraz innych kluczowych mikrozanieczyszczeń ze źródeł punktowych jako istotny aspekt zrównoważonego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w obszarze Południowego Bałtyku, realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programu Interreg Południowy Bałtyk), którego jestem kierownikiem z ramienia Politechniki Gdańskiej. Podczas spotkania wizytę na Uniwersytecie w Lund złożyły: prof. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, prof. Uczelni i mgr Monika Tarkowska z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. W maju br. do Lund zaprosiłam także naukowców na wczesnym etapie kariery naukowej: doktorantkę: mgr inż. Emilię Bączkowską i dr inż. Agnieszkę Kalinowską. Owocem tego spotkania były m. in. wizyty studyjne na stacji pilotażowej Firmy ULTRAAQUA w Korsør w Danii, gdzie z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik oczyszczania, z wód opadowych na terenie przemysłowym usuwane są związki z grupy poli i perfluorowanych związków organicznych (ang. poly and per- fluorinated ogranic compounds, PFAS) należących do tzw. wiecznych chemikaliów (ang. forever chemicals) oraz w RecoLab w miejscowości Helsinborg (Szwecja), gdzie testuje się nowe, zaawansowane technologie oczyszczania ścieków szarych i czarnych zbieranych z obszaru nowoczesnego osiedla liczącego 1 000 mieszkańców.

Na co dzień mam możliwość pracy nad ewaluacją techniki elektrolitycznego utleniania mikrozanieczyszczeń organicznych (ang. organic micropolutants) z wykorzystaniem elektrod diamentowych domieszkowanych borem. Celem badań jest określenie stopnia mineralizacji wybranych związków w wykorzystaniem mikrozanieczyszczeń znakowanych izotopem węgla 14C. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych umożliwia śledzenie ścieżek degradacji badanych związków zarówno w fazie wodnej, jak i gazowej (z wykorzystaniem pułapek 14CO2). Tym samym możliwe jest potwierdzenie stopnia mineralizacji (degradacji) badanego związku i określenie ilości produktów rozkładu danego związku. Takie podejście jest możliwe z wykorzystaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego (ang. liquid scintillation counter) Tri-Carb 4910 TR firmy Perkin Elmer. Zakres badań łączy wiedzę know-how naukowców Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu w Lund, a zdobyte kompetencje podczas stażu stwarzają nowe możliwości do budowania trwałych relacji naukowych, co sprzyja tworzeniu międzynarodowych zespołów badawczych."

Beneficjentka: dr inż. Małgorzata Szopińska, Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
Program: Americium International Career Development
Termin realizacji: od 02.10.2023 r. do 29.09.2024 r.
Miejsce: Uniwersytet w Lund (ang. Lund University, Department of Process and Life Science Engineering LTH, Faculty of Engineering, Division of Chemical Engineering)
Zespół naukowców goszczących: Michael Cimbritz, Åsa Davidsson, Per Falås (senior researchers). 

61 wyświetleń