CARBONIUM - Supporting Conferences

 • 14th European Turbomachinery Conference ETC-14, Gdańsk, 12-16 April 2021; organizator: prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz
 • Diagnostyka Procesów i Systemów DPS’2022; organizator: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk
 • Computational Methods in Water Resources; organizator: prof. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz
 • Organizacja 11th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries; organizator: prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia
 • 18th International Ship Stability Workshop - ISSW2022; organizator: dr hab. inż. Przemysław Krata
 • Seventeenth International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering WMHE 2022; organizator: dr hab. inż. Michał Szydłowski
 • 10th Microwave and Radar Week - MRW 2022; organizator: dr hab. inż. Krzysztof Nyka
 • Polish Conference on Crystal Growth PCCG-2022; organizator: prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk
 • WINDUSTRY: Industrial research in wind energy; organizator: dr hab. inż. Marcin Łuczak
 • X Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Technologii Asfaltowych EATA 2023; organizator: dr hab. inż. Piotr Jaskuła
 • IAHR 27th International Symposium on Ice; organizator: dr hab. inż. Tomasz Kolerski
 • 24 edycja konferencji międzynarodowej Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2023) w temacie “Together in unstable world: digital government and solidarity”; organizator: dr Tomasz Janowski
 • Income and wealth inequality: drivers and consequences; organizator: dr Piotr Paradowski
 • XXIX Konferencja pt. Lekkie Konstrukcje w Inżynierii Lądowej LSCE 2023, organizator: dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizycznego, instytucjonalnego członka Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (EPS-European Physical Society) pod nazwą 48.Zjazd Fizyków Polskich, organizator: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki