Partnerstwa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Partnerstwa

partnership

Partnerstwa akademickie PG wspierane w ramach Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza:

NEPTUNIUM Enhancing Baltic Region Research Cooperation

2022

Luleå University of Technology (Szwecja) - projekt „Rozpoczęcie współpracy Gdańsk  Tech i LUT Skelleftea”- kierownik projektu dr inż. Daniel Chuchała, WIMiO

2020-2021

 1. Max Planck Institute for Dynamics and Self-Otganization (Niemcy) i University of Lubeck (Niemcy) – projekt „Mathematical methods in the analysis of cardiovascular and cardiopulmonary” – kierownik projektu prof. dr hab. Grzegorz Graff, WFTiMS
 2. Latvia University (Łotwa) – projekt „Optical sensor for rapid detection of inflammatory factors in the body” – kierownik projektu dr hab. inż. Małgorzata Szczerska, WETI

SCANDIUM Baltic Region Research Grants

2022

 1. Latvia University (Łotwa), University of Oulu (Finlandia) - projekt „Fiber-optic system for monitoring of energy storage devices as an environmental hazardous agent” – kierownik projektu dr inż. Paulina Listewnik, WETI
 2. Universität Stuttgart (Niemcy), Helmholtz-Centre for Environmental Research GmbH, Leipzig, (Niemcy) - projekt “Simultaneous treatment  and enegetic valoriazation of  waste air from biological  processing  in the municipal waste in the Baltic Region Sea” – kierownik projektu dr inż. Piotr Rybarczyk, WCH
 3. Aalto University, Helsinki (Finlandia) - projekt „Monitoring of  nitrogen  removal and mitigation  of greenhouse  gas emissions from municipal wastewater treatment plant  located in teh Baltic Region Sea – case study” – kierownik projektu dr inż. Przemysław Kowal, WILiŚ
 4. Aarhus University (Dania), University of Eastern Finland (Finlandia) - projekt „Energy BIOmass CULtivation  on marginal soils  enhanced with biochar  amendments fertilized with by-product in order to reduce nutrients leaching” – kierownik projektu dr inż. Nicole Nawrot, WILiŚ

2020-2021

 1.  Saratov State University i ITMO University (Rosja) - projekt „Development and characterization of highly specialized optical tissue phantoms for use in the development and validation of new diagnostic methods in oncology and societal disaes” – kierownik projektu dr inż. Maciej Wróbel, WETI
 2. Aarhus University (Dania) i Tartu University (Estonia) - projekt „Removal of the pharmaceuticals from the aquatic environment by green photocatalysts” – kierownik projektu dr inż. Agnieszka Fiszka Borzyszkowska, WCH
 3. Latvia University (Łotwa) - projekt „Detection of emerging contaminants in the Baltic Sea using optical transparent electrodes in optoelectrochemical systems” – kierownik projektu dr inż. Michał Sobaszek, WETI
 4. Riga Technical Univesity (Łotwa) i University of Southern Denmark (Dania) - projekt „Open Innovation Profile for Digital Transformation in Baltic Sea Region (OPENINNPRO) – kierownik projektu dr inż. Marita McPhillips, WZiE

CURIUM Combating Cronavirus

2020-2021

 1. Gdański Uniwersytet Medyczny - projekt „Badanie i rozwój nowych technologii do celu monitorowania stanu pacjentów z zakażeniem SARS-Cov2 w warunkach klinicznych i domowych”- kierownik projektu prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, WETI
 2. Gdański Uniwersytet Medyczny - projekt „Inteligentny wirusobójczy system  UV-C do instalacji w uniwersalnych oprawach kasetonowych” – kierownik projektu dr inż. Wojciech Wojnowski, WCH
 3. Gdański Uniwersytet Medyczny - projekt „Szybka diagnostyka przesiewowa zakażeń SARS Cov-2 za pomocą badania wydychanego powietrza”- kierownik projektu prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, WETI
 4. Gdański Uniwersytet Medyczny - projekt „Respirator zapasowy wykonany na przemysłowych podzespołach” - kierownik projektu dr inż.  Piotr Patrosz, WM
 5. Gdański Uniwersytet Medyczny - projekt „System termograficzny do automatycznego monitoringu osób z podwyższoną temperaturą ciała”- kierownik projektu dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, WETI
 6. Gdański Uniwersytet Medyczny - projekt „Projektowanie, synteza oraz badania aktywności biologicznej nowych inhibitorów proteazy SARS-Cov-2pro jako potencjalnych chemoterapeutyków w leczeniu COVID-19” -  kierownik projektu dr hab. inż. Sebastian Demkowicz, WCH
 7. Gdański Uniwersytet Medyczny - projekt „Sfunkcjonalizowany czujnik światłowodowy – optyczna metoda wykrywania wirusa SARS Cov-2” -  kierownik projektu dr hab. inż. Małgorzata Szczerska, WETI