Partnerstwa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Partnerstwa

partnership

Partnerstwa akademickie PG wspierane w ramach Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza:

Lista projektów realizowanych we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, które otrzymały dofinasowanie ze środków IDUB w ramach programu Curium - Combating Coronavirus:

1. Badanie i rozwój nowych technologii do celu monitorowania stanu pacjentów z zakażeniem SARS-Cov2 w warunkach klinicznych i domowych.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, WETI

2. Inteligentny wirusobójczy system  UV-C do instalacji w uniwersalnych oprawach kasetonowych.

Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Wojnowski, WCH

3. Szybka diagnostyka przesiewowa zakażeń SARS Cov-2 za pomocą badania wydychanego powietrza.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, WETI

4. Respirator zapasowy wykonany na przemysłowych podzespołach.

Kierownik projektu: dr inż.  Piotr Patrosz, WM

5. System termograficzny do automatycznego monitoringu osób z podwyższoną temperaturą ciała.  

Kierownik projektu: dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, WETI

6. Projektowanie, synteza oraz badania aktywności biologicznej nowych inhibitorów proteazy SARS-Cov-2pro jako potencjalnych chemoterapeutyków w leczeniu COVID-19.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Sebastian Demkowicz, WCH

7. Sfunkcjonalizowany czujnik światłowodowy – optyczna metoda wykrywania wirusa SARS Cov-2.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Szczerska,  WETI