Międzynarodowa Rada Efektywności Naukowej z wizytą na PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-15

Międzynarodowa Rada Efektywności Naukowej z wizytą na PG

ludzie
Od lewej: prof. Eugenijus Valatka, prof. Francisco José Mora Más, prof. Janusz Nieznański, prof. Roberto Zanino, prof. Mika Hannula, prof. Sławomir Smoleń, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Na ekranie telefonu komórkowego widoczne zdjęcie Marca Zolvera. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
Politechnika Gdańska gościła członków Międzynarodowej Rady Efektywności Naukowej (International Scientific Effectiveness Board – ISEB), powołanej na początku 2021 roku w ramach realizacji projektu IDUB. Przedstawiciele ISEB przyjechali do Gdańska, aby zapoznać się z aktualnym stanem realizacji projektu.

W skład Rady wchodzą: prof. Mika Hannula, Vice Rector for Partnerships and Strategic Engagement of the University of Turku, prof. Francisco José Mora Mas, były Rektor Universitat Politècnica de València, prof Sławomir Smoleń, Hochschule Bremen, prof. Eugenijus Valatka, Rektor Kaunas University of Technology oraz prof. Roberto Zanino, Rector’s Delegate for PhD Programs and International University Networks, Politecnico di Torino. Wszyscy oni uczestniczyli w spotkaniu.

W okresie 2021 – 2023 członkiem ISEB był również Marc Zolver, wówczas Vice-President of International Affairs, CentraleSupélec, Francja, który zakończył udział w ISEB w związku z podjęciem misji eksperckiej na University of Nairobi. Marc Zolver wziął udział online w pierwszej części spotkania w dniu 4 kwietnia.

Zintegrowana oferta edukacyjna

W czwartek 4 kwietnia członkowie ISEB wzięli udział w spotkaniu z Komisją ds. umiędzynarodowienia pod przewodnictwem prof. Justyny Szostak oraz władzami uczelni: prof. Krzysztofem Wildem, rektorem PG, prof. Januszem Nieznańskim, prorektorem ds. umiędzynarodowienia i innowacji, prof. Mariuszem Kaczmarkiem, prorektorem ds. kształcenia, prof. Barbarą Wikieł, prorektorką ds. studenckich, prof. Dariuszem Mikielewiczem, prorektorem ds. organizacji i rozwoju oraz prof. Sławomirem Milewskim, prorektorem ds. nauki. Tematem spotkania były działania uniwersytetów europejskich w zakresie tworzenia zintegrowanej oferty edukacyjnej wykorzystującej różne rodzaje mobilności i różne formaty edukacyjne, w tym mikrokwalifikacje.

Politechnika Gdańska gościła członków Międzynarodowej Rady Efektywności Naukowej (International Scientific Effectiveness Board – ISEB). Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Następnie członkowie ISEB spotkali się z różnymi grupami interesariuszy, aby poznać ich punkt widzenia na projekt IDUB i jego realizację. W grupie pracowników zaangażowanych w zarządzanie projektami międzynarodowymi znalazły się następujące osoby: dr inż. Monika Wieczerzak, kierownik Biura IDUB), dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska, kierownik Sekcji Programów Międzynarodowych w Centrum Zarządzania Projektami, dr inż. Magdalena Urbanowicz, Centrum Zarządzania Projektami oraz prof. Justyna Szostak, wydziałowy koordynator ERASMUS+ na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Studentów reprezentowali: przedstawiciele SSPG – Paulina Chobot, pełnomocnik przewodniczącej SSPG ds. umiędzynarodowienia i równości oraz Tymoteusz Warmiak, pełnomocnik przewodniczącej SSPG ds. kół naukowych i organizacji, członkowie koła naukowego MIŚ – Zuzanna Dunajska i Adam Pacek, beneficjenci programu RADON Supporting Most Talented Students – Agata Knabe, Igor Rusiecki i Tomasz Wojnowski oraz beneficjent programu ACTINIUM Supporting Most Talented Candidates Maciej Karwik. Samorząd doktorantów reprezentowali: Ignacy Rogoń, przewodniczący, Jakub Baczyński-Keller, wiceprzewodniczący, Rengel Cane Sia, kanclerz oraz Afaq Hassan. Pracowników zaangażowanych w rozwój zasobów ludzkich reprezentowali: Katarzyna Bruder, kierownik Zespołu ds. Rozwoju w Centrum HR, prof. Joanna Mytnik, dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji, oraz Anna Modrzejewska, kierownik Centrum Współpracy Międzynarodowej. Osoby zaangażowane w zarządzanie współpracą z przemysłem reprezentowali: Mariusz Machajewski, prezes Spółki Excento, Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum Transferu Technologii oraz Robert Bajko z Centrum Transferu Technologii.

Ewaluacja realizacji projektu IDUB

W piątek 5 kwietnia w Hotelu Eureka w Sopocie odbyło się spotkanie członków ISEB z udziałem władz uczelni oraz prof. Justyny Szostak (Komisja ds. umiędzynarodowienia), dr inż. Moniki Wieczerzak (Biuro IDUB), Anny Modrzejewskiej (Centrum Współpracy Międzynarodowej) oraz Katarzyny Bruder (Centrum HR).

Program spotkania obejmował ewaluację realizacji projektu IDUB, wyniki uczelni na tle międzynarodowym, federalizację Uczelni Fahrenheita, uczestnictwo w Inicjatywie Uniwersytetów Europejskich, jakość edukacji i jej pomiar za pomocą ankiet studenckich i in. Dyskusje wzbogaciły dwie prezentacje multimedialne. Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, przedstawił wyniki analizy porównawczej wybranych wyników bibliometrycznych uzyskanych przez Politechnikę na tle wyników czołowych uczelni na świecie (TOP5 w QS World University Rankings 2024). Dr inż. Monika Wieczarzak, kierownik Biura IDUB, przedstawiła obecny stan realizacji założeń projektu IDUB, w tym stopień realizacji budżetu w poszczególnych działaniach i poddziałaniach planu realizacji projektu.

Wiedza zdobyta przez członków ISEB będzie wykorzystana do opracowania przez Radę oceny dotychczasowej realizacji projektu IDUB i zaleceń dotyczących jego realizacji w okresie 2024– 2026.

483 wyświetleń