Kółko olimpijskie z chemii - szkoła ponadpodstawowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kółko olimpijskie z chemii - szkoła ponadpodstawowa

W roku szkolnym 2022/2023 rekrutacja na „Kółko olimpijskie z chemii” odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania tutaj) pocztą elektroniczną na adres zdolnizpomorza@pg.edu.pl.

W zajęciach kółka może uczestniczyć od 5 do 15 osób.

Zajęcia w ramach kółka chemicznego będą obejmować zarówno rozwiązywanie zadań teoretycznych, jak i praktycznych – laboratoria (konieczne posiadanie ubezpieczenia NNW oraz fartucha laboratoryjnego i okularów ochronnych). Wśród omawianych tematów znajdą się: wzory Lewisa, stechiometria, pH, kinetyka, równowaga i termodynamika chemiczna, związki nieorganiczne, organiczne, kompleksowe i naturalne, krystalografia, analiza jakościowa i ilościowa, spektroskopia 1H i 13C NMR, IR, UV-Vis, spektrometria mas.

„Kółko olimpijskie z chemii” prowadzone jest przez dr. inż. Andrzeja Okuniewskiego (http://pg.edu.pl/andrzej.okuniewski), który od przeszło 10 lat przygotowuje młodych adeptów chemii do różnego rodzaju egzaminów i konkursów. Jest on pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego PG, a także Opiekunem Naukowym Sekcji Studenckiej Oddziału Gdańskiego PTChem „Hybryda”. Na Politechnice Gdańskiej prowadzi zajęcia z zakresu chemii nieorganicznej, chemii teoretycznej, modelowania molekularnego i nanotechnologii. W ramach działalności dydaktycznej dla uczniów prowadzi wykłady popularnonaukowe, pokazy oraz warsztaty laboratoryjne i komputerowe.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Dokumenty do pobrania: