Warsztaty tematyczne to praktyczne interdyscyplinarne warsztaty projektowe dla grupy uczniów szczególnie uzdolnionych, obejmujące cały cykl życia projektu naukowego. Realizacja warsztatów poprzedzona jest etapem kwalifikacyjnym realizowanym w formie konkursu, w którym - w odpowiedzi na założenia przedstawione przez uczelnię – grupy uczniów opracowują kompleksowe propozycje projektów.

Warsztaty tematyczne, które już się odbyły: