Warsztaty tematyczne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Warsztaty tematyczne

Warsztaty tematyczne to praktyczne interdyscyplinarne warsztaty projektowe dla grupy uczniów szczególnie uzdolnionych, obejmujące cały cykl życia projektu naukowego. Realizacja warsztatów poprzedzona jest etapem kwalifikacyjnym realizowanym w formie konkursu, w którym - w odpowiedzi na założenia przedstawione przez uczelnię – grupy uczniów opracowują kompleksowe propozycje projektów.

Warsztaty tematyczne, które już się odbyły: