Poniższe informacje dotyczą naboru w roku szkolnym 2017/2018

Od roku szkolnego 2017/2018 rekrutacja uzupełniająca na „Kółko olimpijskie z informatyki” dla uczniów szkół ponadpodstawowych odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania tutaj) pocztą elektroniczną na adres zdolnizpomorza@pg.edu.pl.

Wniosek należy przesłać przed rozpoczęciem cyklu zajęć w danym roku szkolnym.

W zajęciach kółka może uczestniczyć od 5 do 15 osób.

Działalność kółka w roku szkolnym 2017/2018 zostaje zawieszona do odwołania.

Zajęcia prowadzone w ramach kółka poświęcone są zagadnieniom przygotowującym młodzież do Olimpiady Informatycznej poprzez praktykę rozwiązywania zadań. Zajęcia będą podejmowały następujące tematy: podstawowe struktury danych, sortowanie, kopce, sortowanie kopcowe, quicksort, sortowania szybkie, statystyki pozycyjne, listy i drzewa, metody konstrukcji algorytmów, niewielomianowe algorytmy dokładne, grafy, algorytmy grafowe, algorytmy liczbowe, kryptografia symetryczna i asymetryczna, wyszukiwanie wzorca, algorytmy dynamiczne, algorytmy zachłanne, złożoność obliczeniowa – problemy NPC, geometria obliczeniowa.

„Kółko olimpijskie z informatyki" dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzone jest przez mgr inż. Andrzeja Jastrzębskiego, mającego bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie. Od prawie 10 lat prowadzi on zajęcia dla uczniów z podstaw algorytmiki w ramach „Akademii ETI” zorganizowanej przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jest także współorganizatorem konkursu dla uczniów szkół średnich o nazwie „Igrzyska Akademii ETI”. Ponadto swoje doświadczenie zbierał jako członek jury drugiego etapu Olimpiady Informatycznej.  Mgr inż. Andrzej Jastrzębski od wielu lat prowadzi również ćwiczenia z „Podstaw analizy algorytmów” dla studentów 2 roku informatyki.

Dokumenty do pobrania: