Poniższe informacje dotyczą naboru w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja na „Kółko olimpijskie z informatyki” odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania tutaj) pocztą elektroniczną na adres zdolnizpomorza@pg.edu.pl.

Wniosek należy przesłać do dnia 20 lutego 2017 r.

W zajęciach kółka może uczestniczyć od 5 do 15 osób.

Informacja o wynikach rekrutacji, tj. zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu ucznia do uczestnictwa w zajęciach „Kółka olimpijskiego z informatyki”  rozesłana zostanie wszystkim kandydatom drogą elektroniczną do dnia 24 lutego 2017 r.

Zajęcia „Kółka olimpijskiego z informatyki” odbywać się będą w soboty w godz. 10.15-12.30 (3 godziny lekcyjne) na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Planowany termin pierwszych zajęć: 4 marca 2017 r.

Szczegółowy harmonogram spotkań podany zostanie na pierwszych zajęciach.

Zajęcia prowadzone w ramach kółka poświęcone będą zagadnieniom przygotowującym młodzież do Olimpiady Informatycznej poprzez praktykę rozwiązywania zadań. Zajęcia będą podejmowały następujące tematy: podstawowe struktury danych, sortowanie, kopce, sortowanie kopcowe, quicksort, sortowania szybkie, statystyki pozycyjne, listy i drzewa, metody konstrukcji algorytmów, niewielomianowe algorytmy dokładne, grafy, algorytmy grafowe, algorytmy liczbowe, kryptografia symetryczna i asymetryczna, wyszukiwanie wzorca, algorytmy dynamiczne, algorytmy zachłanne, złożoność obliczeniowa – problemy NPC, geometria obliczeniowa.

„Kółko olimpijskie z informatyki" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzone będzie przez dr inż. Krzysztofa Ocetkiewicza i mgr inż. Andrzeja Jastrzębskiego, mających bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie. Od prawie 10 lat prowadzą oni zajęcia dla uczniów z podstaw algorytmiki w ramach „Akademii ETI” zorganizowanej przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Są także współorganizatorami konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o nazwie „Igrzyska Akademii ETI”. Ponadto swoje doświadczenie zbierali jako członkowie jury drugiego etapu Olimpiady Informatycznej.  Mgr inż. Andrzej Jastrzębski od wielu lat prowadzi również ćwiczenia z „Podstaw analizy algorytmów” dla studentów 2 roku informatyki.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Dokumenty do pobrania: