Pierwszy projekt w ramach programu Platinum zakończony sukcesem | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-07-04

Pierwszy projekt w ramach programu Platinum zakończony sukcesem

Mohammad Reza Saeb

Celem programu Platinum jest zwiększenie i wzbogacenie potencjału naukowego PG w wyniku powstania nowych zespołów badawczych kierowanych przez renomowanych naukowców zatrudnionych na PG w ramach programu Nobelium Joining Gdańsk Tech Research Community, którzy będą prowadzić badania naukowe w obszarach tematycznych Centrów POB. Jednym z pierwszych Beneficjentów programu Nobelium był dr. Mohammad Reza Saeb. W ramach Platinum utworzył międzynarodowy zespół badacz w skład, którego ze strony Politechniki Gdańskiej wchodzili badacze z trzech wydziałów: Chemicznego (WCh), Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (WFTiMS) oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (WETI), a także prof. Henri Vahabi (Uniwerystet Lotaryngii, Francja) oraz prof. Xavier Colom (Politechnika Katalońska). 

Projekt badawczy „Układy termoplastyczne/guma z opon ziemnych/wypełniacze węglowe - nowe podejście do rozwoju tanich elastycznych układów elektronicznych o dostosowanych właściwościach użytkowych” skupiał się na wykorzystaniu rozdrobnionych opon samochodowych do wytwarzania przewodzących materiałów polimerowych do druku 3D.  
Główne cele projektu obejmowały: 

  • Opracowanie nowych materiałów polimerowych zawierających opony samochodowe oraz napełniacze węglowe. 
  • Określenie wpływu różnych napełniaczy węglowych na właściwości reologiczne, mechaniczne, termiczne i odporność na ogień materiałów. 
  • Wytworzenie materiałów przewodzących, które przeszły pozytywne próby wydruku 3D. 

Projekt zaowocował utworzeniem międzynarodowego zespołu badawczego, w którym uczestniczyli naukowcy z różnych wydziałów Politechniki Gdańskiej oraz eksperci z Francji i Hiszpanii. Działania tego zespołu przyczyniły się do zwiększenia potencjału naukowego uczelni oraz poszerzenia oferty badawczej w dziedzinie materiałów polimerowych i kompozytów dedykowanych do druku 3D. 

W ciągu dwóch lat realizacji projektu udało się opublikować lub złożyć do druku, sumarycznie osiem prac (o punktacji MNiSW min. 100 pkt) 

Dostęp do unikatowej aparatury badawczej zakupionej w ramach projektu, wyniki prac badawczych oraz bezcenne doświadczenie uzyskane podczas realizacji projektu Platinum Establishing Top-Class Research Teams pozwoliły na ubieganie się o dwa projekty finansowanie przez instytucje zewnętrzne. Złożono projekt pt. „Mechano-chemiczna synteza nowej generacji hybrydowych proszków polimerowych jako obiecująca metoda upcyklingu zużytych opon samochodowych” w ramach programu First TEAM FENG (nabór nr 1/2023) finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej — projekt po ocenie formalnej, w recenzji. Projekt został złożony we współpracy z uczestnikami projektu Platinum Establishing Top-Class Research Teams - prof. H. Vahabi (Uniwerystet Lotaryngii, Francja) oraz prof. X. Colom (Politechnika Katalońska). W marcu 2024, złożono projekt pt. „Wytłaczarka planetarna w technologii mieszania i recyklingu gumy — krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” w ramach VI konkursu polsko-tureckiego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - projekt w ocenie formalnej. 

Gratulujemy zarówno Kierownikowi projektu dr. Mohammadowi Reza Saebowi, jak i całemu zespołowi projektu w ramach programu Platinum i życzymy dalszych sukcesów naukowych.  

Tytuł: Układy termoplastyczne/guma z opon ziemnych/wypełniacze węglowe - nowe podejście do rozwoju tanich elastycznych układów elektronicznych o dostosowanych właściwościach użytkowych 
(en. Thermoplastics/ground tire rubber/carbon fillers systems – novel approach for development of low-cost flexible electronics with tailored performance properties) 
Koszt projektu: 4 998 488 zł 
POB: Centrum Materiałów Przyszłości 
Okres realizacji: 01.03.2022 - 29.02.2024  

24 wyświetleń