Centra Badawczo-Wdrożeniowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Centra Badawczo-Wdrożeniowe

Politechnika Gdańska, w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, powołała dwa ogólnouczelniane, interdyscyplinarne centra badawcze: Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Centrum Technologii Wodorowych

Zadaniem obu centrów jest koordynacja prac badawczych, projektowych i eksperckich na rzecz budowy morskich farm wiatrowych oraz nowoczesnych technologii wodorowych w energetyce.

Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej

Centrum Technologii Wodorowych

CEJ

Centrum Energetyki Jądrowej