Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska 2022 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-24

Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska 2022

IAKOŚ 2022
W dniach 21-23 września 2022 r. w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej odbyła się kolejna edycja Interdyscyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska. W tym roku IAKOŚ odbyła się już po raz siódmy!

Konferencja ma na celu propagowanie technologii mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska, jak np.: polimery biodegradowalne, nowoczesne technologie oczyszczania ścieków, odnawialne źródła energii czy idea domów pasywnych. Organizatorzy pragną zachęcić studentów z różnych kierunków technicznych do wymiany doświadczeń i pomysłów. Rolą zaproszonych prelegentów jest popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska w dziedzinach takich jak: chemia, biologia, fizyka, informatyka, budownictwo czy inżynieria środowiska.

W organizację konferencji od początku zaangażowane są trzy koła naukowe działające na dwóch wydziałach Politechniki Gdańskiej: Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej (Wydział Chemiczny), Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska oraz Koło Naukowe PG Inżynierii i Gospodarki Wodnej "Konfuzor" (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska). Wydarzenie od wielu lat przyciąga studentów i doktorantów, którzy nie chcą ograniczać się do jednej dyscypliny, a konferencja z roku na rok się rozwija. Prelegenci często podkreślają jako atuty wydarzenia: przyjazną atmosferę i otwartość na wymianę poglądów oraz dyskusje podczas sesji referatowych i posterowych. Konferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia pozwalają zdobywać nowe doświadczenia, wymieniać myśli oraz lepiej zrozumieć świat nauki. IAKOŚ ma charakter interdyscyplinarny, który pozwala na poszerzenie horyzontów i skierowany jest w głównej mierze do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców.

W tym roku konferencję rozpoczął wykład pt.: Jak wyceniać wartość przyrody - pytanie do wszystkich, który wygłosił prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Dyrektor Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. 

W tym roku nagrody zdobyli:

w kategorii komunikaty ustne:

  1. Szymon Wojciechowicz i Ewa Szczepanik - "Metody modyfikacji polimerów biodegradowalnymi dodatkami rozszerzającymi zakres stosowalności PLA"
  2. Aleksandra Morąg i Szymon Ściślak - "Stężenie pierwiastków i substancji kluczowych w naparach dostępnych na rynku herbat jako wyznacznik ich jakości"
  3. Krzysztof Polaczek - "Otwartokomórkowe natryskowe pianki poliuretanowe o małej gęstości pozornej modyfikowane bio-poliolem z oleju posmażalniczego"

w kategorii plakaty naukowe:

  1. Dominika Piwowarska - "Czynniki antropogeniczne jako źródła transferu metali ciężkich do Morza Bałtyckiego"
  2. Zuzanna Cuban - "Analiza transportu lodu w kanale laboratoryjnym z zastosowaniem techniki PTV."
  3. Julia Wójcik-Madej - "Struktura typologiczna i przestrzenna rozwiązań opartych na zasobach przyrody (ang. Nature-basedsolutions, NBS) na przykładzie miasta Lublin"

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Konferencja IAKOŚ 2022

60 wyświetleń