Kampus Politechniki Gdańskiej został uznany za jeden z najpiękniejszych kampusów w Europie wg portalu Times Higher Education. Na 77 ha powierzchni kampusu znajdują się nowoczesne i przyjazne środowisku budynki oraz majestatyczne budowle z początku XX wieku. Na zewnątrz, w miejscach otoczonych zielenią, są zarówno ławki plenerowe jak i miejsca piknikowe, a nawet siłownia na świeżym powietrzu.

Na całym kampusie PG występuje prawie 100 różnych gatunków drzew i krzewów liściastych oraz iglastych. Korytarze drzew dominują w części historycznej kampusu. Pomiędzy budynkami można zobaczyć domki dla jeży czy owadów, a nawet ule. Chcemy ochronić przyrodę na terenie kampusu oraz zwiększyć udział terenów zielonych zagospodarowanych w sposób przyjazny dla różnych gatunków roślin i zwierząt. Monitorowanie i utrzymywanie terenów zielonych jest kluczowym zadaniem dla zespołu ogrodników, którzy zarządzają tymi terenami w sposób zrównoważony. 

Politechnika Gdańska to obecnie jeden z największych i najbardziej dynamicznie działających inwestorów na Pomorzu, a także spośród wszystkich uczelni w Polsce. Poprzez szeroko zakrojoną strategię inwestycyjną Politechnika Gdańska ma na celu stworzenie najważniejszego ośrodka akademickiego w północnej części kraju, wpisującego się jednocześnie swoją działalnością w najważniejsze wyzwania dzisiejszego świata. Budowa nowych budynków takich jak Centrum Kompetencji STOS PG czy Centrum Ekoinnowacji PG, a także rewitalizacja historycznego budynku Hydromechaniki PG oraz modernizacja domów studenckich jest realizowana tam gdzie tylko to możliwe zgodnie ze zrównoważonymi standardami.

W najbliższych latach nasz kampus zyska nowe, zielone przestrzenie służące społeczności akademickiej i mieszkańcom Gdańska. Chcemy by kampus PG był otwarty, tak by pracownicy, studenci i lokalna społeczność mogli w pełni korzystać z otaczającej nas przyrody.