Naszym najważniejszym celem jest zmniejszenie emisji CO2 o połowę do 2030 roku i osiągnięcie dążącej do zera emisji netto najpóźniej do 2040 roku. Politechnika Gdańska będzie prowadziła coroczną kalkulację śladu węglowego i monitorowała jego postęp. Naszą intencją jest znaczące ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i energii. Będzie się to wiązało z oszczędnością energii, a także ze zmianą postaw pracowników, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych.

Prace remontowe obiektów na naszym kampusie są prowadzone przy uwzględnieniu zmniejszenia zapotrzebowania na energię, natomiast nowo powstałe obiekty projektujemy w standardzie możliwie energooszczędnym, a nawet już zeroemisyjnym, w sposób przyjazny dla środowiska i z zastosowaniem innowacyjnych, zaawansowanych technologii. W celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, tam gdzie tylko to możliwe, będziemy stosować energooszczędne rozwiązania, które w maksymalny sposób wykorzystują energię odnawialną.

Woda należy do najważniejszych zasobów naturalnych na Ziemi. Kluczowe jest zatem podjęcie działań służących ochronie jej zasobów. Wg ONZ obecnie ponad 2 miliardy ludzi żyje na obszarach, gdzie istnieje ryzyko ograniczonego dostępu do wody pitnej. Szacuje się, że do 2050 roku co najmniej co czwarta osoba na świecie będzie mieszkać w kraju dotkniętym chronicznym lub okresowym deficytem wody pitnej. Susza dotyka jedne z najbiedniejszych rejonów świata, co tylko potęguje występowanie głodu i niedożywienia.  

Zużycie wody i powstawanie ścieków to kolejny aspekt wykorzystania zasobów. Związane jest ono z dużą liczbą studentów i pracowników codziennie przebywających na terenie kampusu i koniecznością zachowania odpowiedniej higieny sanitarnej. Zależy nam jednak na znaczącym zmniejszeniu zużycia wody. Będziemy dążyć do instalowania urządzeń sanitarnych w budynkach PG pozwalających na zużycie mniejszej ilości wody.

Obecnie działamy na rzecz retencjonowania i wykorzystania wody deszczowej na terenie naszego kampusu. W ostatnim czasie zainstalowaliśmy 10 zbiorników o pojemności 360 litrów w celu zbierania wody deszczowej wykorzystywanej do podlewania. Zebrana woda jest już wykorzystywana przez ogrodników z Sekcji Ogrodniczej Działu Gospodarczego PG do podlewania pobliskich terenów zielonych, niedawno posadzonych drzew oraz wolno stojących donic z kwiatami.

Deszczówki na PG