Każdego dnia staramy się zwiększać świadomość ekologiczną wśród pracowników, studentów, partnerów i dostawców jak i społeczności lokalnej oraz wspierać działania związane ochroną środowiska.

Tworzymy i będziemy tworzyć nowe programy nauczania związane z szeroko rozumianą transformacją energetyczną i adaptacją do zmian klimatu, tak by nasi studenci otrzymali praktyczną wiedzę w tym zakresie i byli zdolni w przyszłości do podejmowania działań w najważniejszych kwestiach globalnych. Pragniemy, aby każdy student, niezależnie od wybranego kierunku studiów, ukończył naszą Uczelnię posiadając wiedzę na temat ochrony przyrody oraz problemów związanych ze zmianą klimatu. 

Chcemy także by pracownicy Politechniki Gdańskiej znali cele zrównoważonego rozwoju, a ochrona środowiska stała się częścią naszej kultury organizacyjnej.

Zdajemy sobie sprawę, że mamy także istotny wpływ na lokalną społeczność. Politechnika Gdańska realizuje trzecią misję uczelni, tzw. społeczną odpowiedzialność nauki. Jest sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i aktywnym podmiotem działań na rzecz kształtowania postaw społecznych sprzyjających szerokiemu wdrażaniu postulatów tej deklaracji. Nasze działania nie ograniczą się tylko do Uczelni, ponieważ to co nas otacza jest ważną częścią naszego miasta i tu będziemy wprowadzać pozytywne zmiany środowiskowe.