Centrum Analiz Strategicznych

Politechnika Gdańska
Gmach B, pok. 101
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel: +48 58 348 63 54
sdgs@pg.edu.pl