Ekologiczny transport i efektywne ogrzewanie z odpadów. Spin-off z licencją na technologię z PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-12

Ekologiczny transport i efektywne ogrzewanie z odpadów. Spin-off z licencją na technologię z PG

Zespół W2H2
Fot. Materiały W2H2
Na Politechnice Gdańskiej powstał innowacyjny reaktor do pirolizy odpadów przemysłowych i komunalnych

Pirolizer jest to reaktor, który umożliwia bezpieczną utylizację odpadów oraz odzysk energii w postaci syngazu, a w dalszym procesie wodoru o czystości wystarczającej do zastosowania np. w autobusach komunikacji miejskiej i karbonizatu co celów grzewczych.

Złożone materiały węglowodorowe rozpadają się w beztlenowym procesie wygrzewania surowca w wysokich temperaturach na proste pierwiastki i związki. W wyniku pirolizy odpadów, według technologii opracowanej na PG, powstaje gaz syntezowy, czyli gaz zawierający m.in. metan, tlenek węgla i bardzo dużą ilość wodoru. Następnie odbywa się separacja syngazu, w wyniku której uzyskuje się jedno z najbardziej pożądanych źródeł zielonej energii, tj. czysty wodór. Efektem procesu jest również karbonizat zawierający 60-80 proc. czystego węgla, który może zostać wykorzystany w celach grzewczych lub w wielu innych procesach technologicznych.

Opracowana przez zespół naukowy z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG technologia charakteryzuje się dużą dbałością o ochronę środowiska, a jednocześnie stanowi realną alternatywę dla pozyskiwania konwencjonalnych paliw kopalnych.

Jednocześnie twórcy technologii prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz i dr inż. Bartosz Trawiński są współzałożycielami spółki W2H2, która na mocy umowy licencyjnej nabyła prawa do komercyjnego wykorzystania i rozwoju technologii.

36 wyświetleń