Actinium Supporting Most Talented Candidates | Politechnika Gdańska

Treść strony

Actinium Supporting Most Talented Candidates

Actinium

Program Actinium Supporting Most Talented Candidates stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni, Działania III.3. Doskonalenie systemu rekrutacji na studia w celu pozyskiwania najlepszych kandydatów. Celem programu jest zwiększenie efektywności Politechniki Gdańskiej w konkurowaniu o najzdolniejszych kandydatów na studia, na kierunkach odpowiadających tematyce Centrów POB. Drogą do osiągnięcia celu są stypendia dla szczególnie uzdolnionych, na podstawie osiągnięć uzyskanych na poprzednim etapie edukacyjnym, studentów rozpoczynających studia stacjonarne I lub II stopnia na Politechnice Gdańskiej.

Budżet i warunki realizacji projektu

  • Stypendium w programie ACTINIUM wynosi miesięcznie 1 000 zł i przyznawane jest na okres 10 miesięcy.

Do kogo jest skierowany?

Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym. Konkurs skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia przyjętych na pierwszy rok studiów na Politechnice Gdańskiej od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023.

Jak aplikować?

  • Nabór wniosków trwa od 14.10.2022 r. do 14.11.2022 r. do godz. 23.59.
  • Wnioski wraz dokumentacją należy składać drogą elektroniczną pod adres actinium@pg.edu.pl do Działu Spraw Studenckich
  • Wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl)
  • Szczegółowe informacje w  Ogłoszeniu