Poniżej znajduje się lista wszystkich programów IDUB, które realizowane są na Politechnice Gdańskiej. Nabory do programów prowadzone są formie konkursowej lub ciągłej.  

Pamiętaj, że każdy program może mieć swoje specyficzne wymagania i procedury aplikacyjne. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z regulaminem i wytycznymi dotyczącymi ubiegania się o wsparcie w ramach Programów IDUB.

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy kontaktować się bezpośrednio z odpowiednimi pracownikami uczelni. Informację o kontakcie znajdują się w czerwonej ramce po prawej stronie każdego z programów.