Copernicum International Grant Application Support | Politechnika Gdańska

Copernicum International Grant Application Support

Copernicum kolor

Program Copernicum International Grant Application Support stanowi wsparcie przy pozyskiwaniu przez naukowców Politechniki Gdańskiej prestiżowych grantów międzynarodowych (opisanych w par. 2 ust.1 i 6 Dz.U. 2019 poz. 392 - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej), w szczególności grantów ERC i innych grantów ujętych w programach Horyzont 2020 i Horyzont Europa. 

Projekty finansowane z programu Coprecnicum realizowane będą w ramach działalności Centrów Badawczych PG.

Co można zyskać?

Wnioskodawcą w programie Copernicum może być każdy pracownik Politechniki Gdańskiej, dla którego nasza uczelnia jest podstawowym miejscu pracy. Z kolei planowany budżet grantu w ramach Programu nie może przekroczyć kwoty 140 000 zł, a okres jego realizacji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

W ramach przyznanych grantów można sfinansować m.in.: koszty opracowania wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem oraz jednorazowe dodatki do wynagrodzeń dla pracowników,  którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku o grant międzynarodowy.

Jak aplikować i jak będą oceniane wnioski?

  • nabór wniosków w ramach Programu Copernicum ma charakter ciągły
  • wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzna do Działu Projektów