Oxygenium Supporting Open Acess Publications | Politechnika Gdańska

Treść strony

Oxygenium Supporting Open Acess Publications

Oxygenium kolor

Program Oxygenium Supporting Open Access Publications stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni w ramach Działania I.4 (Działania na rzecz zwiększenia liczby publikacji w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach). Środki w programie będą przeznaczone na finansowanie opłat za publikację artykułów w formule Open Access w czasopismach i wydawnictwach (w tym tzw. Data Journal dla Open Research Data).

Co można zyskać

 • Publikacje naukowców w formule Open Access wymagają z reguły uiszczania tzw. opłat autorskich (tzw. APC - Article Processing Charges). Dzięki programowi Oxygenium, autorzy zyskują dofinansowanie na pokrycie takiej opłaty.

Warunki uczestnictwa w programie 

 • Środki w ramach programu  przeznaczone są na finansowanie opłat dodatkowych za publikację artykułów w czasopismach za min. 140 pkt z aktualnej listy MEiN, w wydawnictwach oferujących możliwość publikowania w formule OPEN ACCESS, zarówno w czasopismach hybrydowych, jak i stosujących formułę GOLD OPEN ACCESS.
 • W roku 2023, o uzyskanie finansowania w ramach Programu mogą ubiegać się wszyscy pracownicy PG, których dorobek będzie zaliczany do ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2022–2025.
 • Wsparciu w ramach programu OXYGENIUM nie podlega publikacja artykułów, których opublikowanie w formule OPEN ACCESS może zostać w pełni finansowane w ramach programów krajowych i konsorcyjnych wyszczególnionych na stronie internetowej Biblioteki PG lub z kosztów pośrednich grantu NCN. Finansowanie nie dotyczy także artykułów w czasopismach wydawnictw, które stosują model biznesowy OPEN ACCESS (tj. BioMed Central, Copernicus Publications, Dove Medical Press, Frontiers, Hindawi, MDPI, Open Library of Humanities, PLOS).
 •  

  Jak aplikować?

  Wniosek o finansowanie opłaty APC za Open Access w programie Oxygenium powinien zawierać:

  • nazwiska autorów, w tym autora korespondencyjnego,
  • tytuł artykułu, tytuł czasopisma, w którym zostanie on opublikowany, wraz z liczbą punktów tego czasopisma według listy MEiN,
  • kopię potwierdzenia przyjęcia do druku, wraz z informacją od wydawcy o wysokości opłaty Open Access,

  Wnioski należy składać drogą elektroniczną do właściwych dziekanów 

  Dziekani zobowiązani są do przedstawiania prorektorowi ds. nauki (drogą elektroniczną) kwartalnych sprawozdań z wykorzystania środków programu OXYGENIUM, odpowiednio do 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia 2023

  Wnioskodawca, który uzyskał finansowanie opłaty OPEN ACCESS dla publikacji naukowej w programie OXYGENIUM, zobowiązany jest do udostępnienia tej publikacji w uczelnianym repozytorium MOST Wiedzy

  Na wydziale otwierane jest zadanie z budżetem określonym w zarządzeniu.