Radon Supporting Most Talented Students | Politechnika Gdańska

Treść strony

Radon Supporting Most Talented Students

Radon

Program Radon Supporting Most Talented Students stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni, Działania III.4. (Działania wspierające efektywne zarządzanie talentami). Celem programu jest wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych, angażujących się w działalność badawczą w obszarach tematycznych Centrów POB. Drogą do osiągnięcia celu są stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów angażujących się w działalność badawczą uczelni.

Uwaga

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją przygotowania wniosku

 

Budżet i warunki realizacji projektu

Stypendium w programie RADON wynosi miesięcznie 1 000 zł i przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez  studentów studiów stacjonarnych:

  • pierwszego stopnia po ukończeniu pierwszego roku studiów,
  • drugiego stopnia,

którzy osiągają wyróżniające wyniki w nauce oraz biorą udział w pracach badawczych prowadzonych na uczelni.

Nabór w programie

  • Nabór w programie trwa od 15.12.2023 do 15.01.2024 r.

Jak aplikować?

  • Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym.  
  • Wnioski wraz dokumentacją należy składać w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty
  • Wszystkie osiągnięcia muszą być potwierdzone