Uranium Supporting Cooperation With High Schools | Politechnika Gdańska

Treść strony

Uranium Supporting Cooperation With High Schools

Uranium

Program Uranium Supporting Cooperation With High Schools stanowi element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi uczelni, Działania III.3. (Doskonalenie systemu rekrutacji na studia w celu pozyskiwania najlepszych kandydatów). Celem Programu jest wspieranie współpracy uczelni ze szkołami średnimi, głównie spoza Trójmiasta, wyłaniającymi najzdolniejszych absolwentów jako przyszłych studentów Politechniki Gdańskiej, w szczególności na kierunkach powiązanych z tematyką badawczą Centrów POB. Drogą do osiągnięcia celu są granty dla pracowników PG koordynujących współpracę uczelni z wybraną szkołą średnią.

Nowością w IV edycji jest lista szkół premiowanych - znalazły się na niej szkoły w których maturzyści osiągnęli najwyższe wyniki matur z przedmiotów ścisłych. Dodatkowe punkty można otrzymać za podjęcie współpracy ze szkołą z listy premiowanej.

Uwaga

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty 

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją oraz tutorialem wypełniania wniosku online. 

 

Adresaci programu

  • pracownicy Politechniki Gdańskiej

Budżet i warunki realizacji projektu

  • Wysokość grantu w programie URANIUM wynosi maksymalnie 30 000 zł, a okres jego realizacji jest nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

  • wynagrodzenie dla kierownika grantu, wypłacane w postaci dodatku dydaktycznego do wynagrodzenia zasadniczego;
  • koszty realizacji przez przedstawicieli PG przedsięwzięć w ramach współpracy ze szkołą średnią.

Szkolenie z programu Uranium

Jak aplikować?

  • Nabór wniosków będzie trwał od 3 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r. do godz. 23:59.
  • Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty 
  • Do wniosku należy załączyć deklarację woli współpracy, ze strony dyrektora szkoły średniej, w formie projektu umowy o współpracy lub listu intencyjnego.

English version