Konkurs MAPS na wielostronne projekty badawcze | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-11

Konkurs MAPS na wielostronne projekty badawcze

maps

Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki (SNSF) ogłosiła konkurs MAPS (Multilateral Academic Projects) na wielostronne projekty badawcze realizowane przez naukowców ze Szwajcarii we współpracy z zespołami z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Węgier i Rumunii.

Dla kogo

W konkursie MAPS można starać się o granty na realizację projektów z zakresu badań podstawowych, we wszystkich dziedzinach nauki. W międzynarodowym konsorcjum, do którego dołączą polscy badacze, oprócz zespołu ze Szwajcarii (lidera projektu), musi znaleźć się przynajmniej jeden partner z pozostałych państw uczestniczących. Dostępna jest wyszukiwarka potencjalnych partnerów.

Na co

Projekty badawcze w konkursie można zaplanować na okres od 36 do 48 miesięcy, a w ich realizację mogą być zaangażowani badacze i osoby zatrudnione na stanowiskach pomocniczych. Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów osobowych znajdują się w aneksie do dokumentacji konkursowej. W kosztorysie projektu można przewidzieć także środki na usługi obce, wyjazdy służbowe, wzajemne wizyty i krótkie pobyty naukowe w gronie partnerów konsorcjum, zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, materiałów i drobnego sprzętu. Inne koszty niezbędne do realizacji projektu muszą być zgodne z ogłoszeniem konkursowym i katalogiem kosztów w projektach SNSF.

Zakres tematyczny

W konkursie można starać się o granty na realizację projektów z zakresu badań podstawowych, we wszystkich dziedzinach nauki.

Budżet konkursu

Maksymalna wysokość finansowania, jaką może uzyskać pojedynczy zespół z każdego kraju wynosi 350 000 franków. Wszystkie koszty polskiej części projektu pokrywa SNSF. Konkurs nie jest współfinansowany przez NCN, ani przez żadną inną polską instytucję.

Harmonogram konkursu

  • Ostateczny termin wstępnej rejestracji: 1 maja 2024 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 1 lipca 2024 r.
  • Wyniki oceny i publikacja listy rankingowej: kwiecień 2025 r.

Wniosek w konkursie MAPS składa szwajcarski lider projektu za pośrednictwem elektronicznego systemu SNSF mySNF. Od polskich wnioskodawców nie wymaga się złożenia odrębnego wniosku w systemie OSF. Szczegóły dotyczące strony merytorycznej i finansowej polskiej części projektu wypełnia kierownik zespołu szwajcarskiego w porozumieniu z polskimi partnerami w systemie mySNF.

Szczegółowe informacje o konkursie.

Kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

27 wyświetleń