projekt

Zasady oraz tryb postępowania na etapie przygotowania i realizacji na Politechnice Gdańskiej projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, programów Komisji Europejskiej, krajowych i zagranicznych programów badawczych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych, inwestycyjnych określą poniższe dokumenty