Konkursy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konkursy

 • 2023-09-27

  Konkurs DUT Call 2023 w ramach Driving Urban Transitions

  Celem konkursu DUT Call 2022 jest wspieranie ponadnarodowych projektów badawczych i/lub innowacyjnych dotyczących wyzwań z jakimi mierzą się miasta, aby przejść na bardziej zrównoważoną gospodarkę i funkcjonowanie. Konkurs jest ogłaszany w ramach współfinansowanego partnerstwa Horyzont Europa Driving Urban Transitions i otwarty dla wielu różnych dyscyplin naukowych oraz...

 • 2023-09-25

  CETPartnership, Joint Call 2023 (2. konkurs)

  Inicjatywa, a zarazem konkurs obejmuje finansowanie badań na rzecz transformacji energetycznej. Obszary tematyczne konkursu zostały opracowane w ramach poszczególnych Transition Initiatives (TRIs), czyli konfiguracjach tematycznych, z których każda poświęcona jest innemu wyzwaniu technologicznemu lub systemowemu. W ramach TRIs wyodrębniono Call Modules, tj. obszary tematyczne...

 • 2023-09-22

  Uruchomienie portalu wideraexperts.eu do wstępnej oceny eksperckiej wniosków projektowych

  W celu zwiększenia udziału krajów objętych inicjatywą Widening w programie Horyzont Europa, a co za tym idzie podniesienia poziomu badań naukowych i zwiększenia innowacyjności w tych krajach został uruchomiony portal wideraexperts.eu. Głównym zadaniem bezpłatnego portalu wideraexperts.eu jest ułatwienie kontaktu ekspertów oceniających z wnioskodawcami. Oferta dotyczy wniosków...

 • 2023-09-19

  WEBINAR: ERC and national support measures for researchers in Poland

  Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz European Research Council zapraszają  do wzięcia udziału w wydarzeniu „ERC and national support measures for researchers in Poland”. Celem webinarium jest zapewnienie naukowcom kompleksowego przeglądu programów finansowania ERC i najlepszych praktyk w zakresie składania wniosków. Wśród naszych prelegentów znajdują się urzędnicy...

 • 2023-09-15

  „Nature-Based Solutions for biodiversity, human well-being and transformative change” (BiodivNBS)

  Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs „Nature-Based Solutions for biodiversity, human well-being and transformative change”  na międzynarodowe interdyscyplinarne projekty badawcze w obszarze nauk dotyczących ochrony bioróżnorodności. Jego celem jest promowanie rozwiązań opartych na przyrodzie, wspieranie badań nad nimi oraz uwzględniania tych rozwiązań w procesie...

 • 2023-09-15

  Biodiversa+ webinarium

  Narodowe Centrum Nauki zaprasza na webinarium nowo otwartego konkursu „Nature-Based Solutions for biodiversity, human well-being and transformative change” (BiodivNBS), organizowanego z partnerstwem Biodiversa+. Webinarium odbędzie się 26.09.2023, w godzinach 13:00-15:00. Na wydarzenie obowiązują zapisy. Formularz zgłoszeniowy. Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania...

 • 2023-09-15

  II Konkurs w ramach Partnerstwa Water4All - JTC Call 2023

  Międzynarodowy konkurs na projekty badawcze i innowacyjne ,,AQUATIC ECOSYSTEM SERVICES” został ogłoszony w ramach europejskiego współfinansowanego partnerstwa Water4All. Zadaniem konkursu jest wsparcie dla projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa wodnego w długoterminowej perspektywie. Dla kogo Wnioskodawcą w konkursie mogą być organizacje prowadzące badania i...

 • 2023-09-14

  VII konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane wydłużenie terminu do 18.10.2023

  VII konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Miar: Wyznaczanie granic ośrodków o różnej gęstości w radiografii przemysłowej oraz w przemysłowej tomografii komputerowej dla celów precyzyjnego wyznaczania objętości. Budżet konkursu wynosi 11,7 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania poszczególnych faz projektu...