Konkursy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konkursy

 • 2023-03-28

  SBEPartnership - 2023 First Joint Transnational Co-Funded Call: “The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future”

  Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) jest partnerstwem na rzecz zrównoważonej niebieskiej gospodarki w obszarze europejskich basenów morskich (Morze Śródziemne, Morze Czarne, Bałtyk i Morze Północne) oraz Oceanu Atlantyckiego realizowanym w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa. Partnerstwo SBE ma na celu przyspieszenie potrzebnej transformacji w kierunku neutralnej dla...

 • 2023-03-28

  THCS (I konkurs JTC 2023)

  Celem partnerstwa Transforming Health and Care Systems (THCS) jest koordynacja i optymalizacja wysiłków badawczych w Europie i krajach partnerskich w obrębie innowacji w systemach opieki zdrowotnej. THCS uruchomiło I konkurs na projekty badawcze pt. „Healthcare of the Future”. Zadaniem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów i rozwiązań w celu odciążenia i zmniejszenia...

 • 2023-03-17

  ERC Mentoring Initiative

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych utworzyła narzędzie ERC Mentoring Initiative,  aby zwiększyć skuteczność w pozyskiwaniu grantów ERC w ramach programu Horyzont Europa, przez podmioty z państw osiągających mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z wyżej wskazanego programu  (w tym instytucje z Polski). Rada przygotowała bazę mentorów, w skład której wchodzą naukowcy,...

 • 2023-03-16

  Konkurs PRELUDIUM 22 NCN

  Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 22 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym...

 • 2023-03-16

  Konkurs OPUS 25 NCN

  Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 25 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W konkursie OPUS 25 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych: z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń...

 • 2023-03-16

  Rada NCN dokonała zmian w liczby wniosków i realizowanych projektów na osobę

  Począwszy od konkursów ogłoszonych 15 marca (OPUS 25 i PRELUDIUM 22), łączna liczba realizowanych przez daną osobę projektów NCN oraz złożonych w NCN wniosków, będących w trakcie oceny lub zakwalifikowanych do finansowania, w których osoba ta wskazana jest jako kierownik projektu, nie będzie mogła przekraczać dwóch. Limit ten zwiększa się do trzech, gdy co najmniej jeden z...

 • 2023-03-06

  VI konkurs INFOSTRATEG na projekty tematyczne

  Konkurs obejmuje trzy tematy z zakresu tematycznego programu: T4) Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych. T6) Scenariusze selektywnej ochrony roślin. T10) Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich. Budżet konkursu wynosi 70 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania poszczególnych tematów konkursowych wynosi:  T4) – 20 mln zł przy...

 • 2023-02-28

  Konkurs nr 12/2022 (Runda 2) na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

  Runda 2 konkursu obejmuje następujący katalog zakresów tematycznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności państwa: Modernizacja technologii dekompresji powietrznej do celów militarnych, kr. ALOES I Bezzałogowa Powietrzna Platforma Transportowa Wojsk Specjalnych (BPT WS), kr. KURIER Lotniczy Zestaw Rakietowy PIORUN, kr. LZR PIORUN Mobilny system...