Konkursy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konkursy

 • 2024-05-24

  Konkurs EUREKA nabór w roku 2024

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach inicjatywy Eureka, mającej na celu zwiększenie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące...

 • 2024-05-24

  Wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską - nabór wniosków NAWA

  Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Środki na projekty w ramach naboru...

 • 2024-05-24

  Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją - nabór wniosków NAWA

  Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Środki na projekty w ramach naboru...

 • 2024-05-24

  KATAMARAN – Tworzenie i realizacja międzynarodowych programów studiów

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków o udział w Programie KATAMARAN – Tworzenie i realizacja międzynarodowych programów studiów. Celem Programu jest rozwój umiędzynarodowienia instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez wspieranie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów studiów. Celami szczegółowymi są: zwiększenie...

 • 2024-05-17

  Konkurs EIG CONCERT-Japan

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do jedenastego konkursu w ramach programu European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan. Jest to międzynarodowa wspólna inicjatywa wspierająca i rozwijająca współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią. Dla kogo O finansowanie mogą się starać organizacje badawcze, mikro firma, mała i...

 • 2024-05-17

  Granty interwencyjne 2024 NAWA

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programu Granty interwencyjne 2024. Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych...

 • 2024-05-13

  PROM – nabór wniosków NAWA

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programu PROM – krótkookresowa wymiana akademicka, który umożliwia studentom i pracownikom uczelni zdobycie wiedzy i umiejętności w środowisku międzynarodowym. Program stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych naborów realizowanych ze środków PO WER. Nowością jest możliwość oferowania stypendiów również...

 • 2024-05-10

  GOSPOSTRATEG – XI konkurs (na projekty zamawiane)

  Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. XI konkurs GOSPSOTRATEG ma na celu wybór wykonawców tzw. projektu zamawianego i obejmuje zagadnienie badawcze („Program rozwoju magazynowania wodoru w kawernach solnych dla wzmocnienia...