Co to jest trwałość projektu?

Trwałość projektu sprawdza się po zakończeniu projektu. Jednak należy pamiętać o niej już na początku planowania inwestycji. Dlaczego? Ponieważ trwałość mówi czy zrealizowany projekt miał sens. Należy pamiętać o tym, że fundusze europejskie to środki publiczne. Dlatego efekt ich wykorzystania powinien mieć wysoką jakość i trwać w określonym czasie.

Okres trwałości projektu

Przez jaki czas musisz utrzymać efekt projektu? Okres trwałości różni się w zależności od:

  • typu beneficjenta,
  • zakresu projektu.

W przypadku inwestycji produkcyjnych i infrastruktury wynosi on 5 lat. Natomiast, gdy projekt realizowała firma i istniał wymóg utrzymania inwestycji, okres trwałości to 3 lata.

Jeśli przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają inne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się inny okres trwałości. Jest on ustalony zgodnie z przepisami udzielania pomocy publicznej.