W centrum można uzyskać informacje oraz wsparcie na temat:
  • źródeł finansowania projektów,
  • procedur składania wniosków do zewnętrznych instytucji finansujących,
  • realizacji oraz rozliczania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 

Pracownicy Centrum prowadzą także szkolenia z zakresu przygotowania wniosków projektowych oraz zarządzania i realizacji projektów.

Informacje o:

- źródłach finansowania projektów

- ofercie szkoleniowej Centrum

- ofercie grantów wewnętrznych IDUB