kadry

Praktyczne zasady realizacji projektów na podstawie metodyki PRINCE2®

Omówione tu przykłady bazują na doświadczeniach zespołów, które realizowały swoje pomysły na Politechnice Gdańskiej, ale nie odwołują się do konkretnych projektów. Zachęcamy do lektury i wdrażania zebranych tu praktyk.

Materiały do pobrania:

Jak zarządzać ryzykiem w projekcie?

Wskazówki dla osób realizujących projekty ma na celu pomoc w sporządzeniu analizy ryzyka na potrzeby złożenia wniosku projektowego lub realizacji projektu. W dokumencie tym znajduje się krótka informacja nt. istoty zarządzania ryzykiem w projektach oraz przykładowe tabele analizy ryzyka wraz z instrukcją.

Materiały do pobrania: