Aktualności

 • 2024-06-11

  Nabór: „Dostępność szansą na rozwój 3”

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków w ramach programu FERS: „Działania szkoleniowe i doradcze dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społecznogospodarczego kraju, działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA) „Dostępność szansą na rozwój 3”. Przedmiotem...

 • 2024-06-11

  Konkurs ERC ADVANCED GRANT

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) ogłosiła konkurs ERC ADVANCED GRANT, który ma na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez dofinasowanie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Granty przyznawane są na najbardziej ambitne badania naukowe, mogące prowadzić do przełomu w nauce....

 • 2024-06-06

  Warsztaty pn. "Agile Project Management" w dniu 21.06.2024 r.

  Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Agile Project Management”, które odbędą się 21.06.2024 r. w godz. 9.00–14.00, on-line. Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG. Program warsztatów: Zwinne zarządzanie projektem w praktyce Pryncypia zwinnego zarządzania projektami Wizja...

 • 2024-06-05

  Szkolenie: Lump sum w ERC Advanced Grant 2024

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie, które skierowane jest do osób, które planują złożyć wniosek w ramach konkursu ERC Advanced Grant 2024. Szkolenie w formie on-line odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024r. w godzinach 12:00-13:30, pt.: „Lump sum w ERC Advanced Grant 2024” Podczas spotkania zostaną przedstawione zasady finansowania...

 • 2024-06-05

  Współpraca badawcza Polska (NCBR) – Korea Południowa (KETEP) – 2. Konkurs

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) ogłosiły drugi wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie efektywności energetycznej (energy efficiency). Dla kogo Wnioskodawca po stronie polskiej: Organizacje badawcze (wchodzące w skład grupy podmiotów) Mikro/małe/średnie/duże...

 • 2024-06-04

  Granty ERC – droga od przygotowania do pozyskania

  24 maja br. w Sali Senatu miała miejsce konferencja „Granty ERC – droga od przygotowania do pozyskania”. Wydarzenie odbyło się w ramach działań programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” ERC4PG – kompleksowego planu wsparcia naukowców Politechniki Gdańskiej starających się o te najbardziej prestiżowe wyróżnienia Europejskiej Rady ds. Badań...

 • 2024-05-24

  Konkurs EUREKA nabór w roku 2024

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach inicjatywy Eureka, mającej na celu zwiększenie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące...

 • 2024-05-24

  Wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską - nabór wniosków NAWA

  Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Środki na projekty w ramach naboru...