Aktualności | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Aktualności

 • 2023-06-05

  Spotkanie informacyjne pn. „Współpraca polsko-niemiecka w ramach INNOGLOBO”

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w wydarzeniu pt.: „Współpraca polsko-niemiecka w ramach INNOGLOBO”, zorganizowanym przez niemiecką agencję AiF Projekt GmbH. Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 czerwca 2023 o godz.: 10:00 w formule online (za pośrednictwem platformy Webex). Celem wydarzenia jest przybliżenie potencjalnym wnioskodawcom zasad współpracy...

 • 2023-06-02

  Konkurs: Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) w ramach FENG

  Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) to program dla wybitnych naukowców z Polski lub z zagranicy, którzy chcą stworzyć w Polsce centrum doskonałości będące rozpoznawalnym ośrodkiem w swojej dziedzinie na świecie. Program umożliwia uruchomienie w Polsce nowych (lub rozwój już istniejących) centrów naukowych o międzynarodowym znaczeniu we współpracy z ośrodkiem zagranicznym i...

 • 2023-06-02

  II Forum Działów Projektów Uczelni Technicznych

  W dniach 25-26 maja 2023 roku na Politechnice Wrocławskiej zostało zorganizowane II Forum Działów Projektów Uczelni Technicznych. Głównym celem spotkania było dopracowanie zawiązującego się formalnego porozumienia o współpracy Działów Projektów Uczelni Technicznych, którego podpisanie zaplanowano podczas konferencji w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na początku czerwca...

 • 2023-06-02

  Polskie Powroty NAWA 2023 – nabór wniosków

  Celem programu Polskie Powroty NAWA 2023 jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza Powracającym Naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych. Naukowcy objęci Programem będą mogli wykorzystać wiedzę i...