Hevelius

Załączniki do ZR 7/2023

Opisy poszczególnych etapów cyklu życia projektu:

Wzory aneksów i umów oraz druków osobowych obowiązujących od 1 października 2021 r. [Centrum HR]

Z dniem 30 września 2021 r. wycofane zostały wzory aneksów 16g i 16k

Wnioski związane z księgowością [KWESTURA]

Regulaminy i wzory

Wskazówki do uzupełniania umów i aneksów