Wzory dokumentów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wzory dokumentów

 Hevelius

Schematy i tabele

Załączniki

Wzory aneksów i umów obowiązujących od 1 października 2021 r.

Z dniem 30 września 2021 r. wycofane zostały wzory aneksów 16g i 16k

Regulaminy i wzory

Wskazówki do uzupełniania umów i aneksów